Uncategorized

Cách học ở thư viện hiệu quả nhất

  Đối với phương pháp học một mình Mang bất kỳ tài liệu nào bạn cần. Hãy quyết định xem môn học nào bạn định nghiên cứu trong thời gian ở thư viện và bỏ vào ba lô những quyển sách giáo khoa mà bạn cần cho môn đó. Đồng thời, cũng nên mang theo... Read More »

Xây dựng một mối quan hệ tích cực tại nơi làm việc

Xây dựng một mối quan hệ tích cực tại nơi làm việc là việc rất quan trọng cho sự thành công trong sự nghiệp mỗi ngươi. Mối quan hệ đó có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến sự hài lòng của bạn trong công việc, cũng như thăng tiến và được công... Read More »